Tidslinje, 1808 – 1909

Det er i 1808 historien om Rønningen gård starter, da den ble skilt ut fra gården Mestu på Breen, og fikk bruksnummer 43.

1810-1844 – Jon Jonsen (f. 1768) var yngre bror av han som eide Mestu, og den første brukeren på Rønningen. Jon var gift med Ingeborg Larsdatter (f. 1779) fra Breen, Nygarden, og de hadde ingen barn.

1847 – Rønningen gård deles, og Rønningsmoen får, sammen med en slåtteteig, bruksnummer 44.

1852 – Rønningsmoen blir kjøpt tilbake, og gården får to bruksnumre; 43 og 44.

1844-1849 – Amund Jonsen Os (f. 1812) var født og oppvokst i Tufsingdalen, og tok over Rønningen i 1844. Han og hans kone, Marit Embretsdatter Leren (f. 1815), var også barnløse, og når Amund døde i 1848 giftet Marit seg på nytt med Jakob Embretssen Rønningen (f. 1818) fra Vingelen.

1849-1896 – Jakob eide gården i denne perioden, og etter Marits død i 1860, giftet han seg med Anna Knutsdatter fra Tolga. De fikk flere barn, deriblant Marit (f. 1863), som giftet seg med Elias Pettersen Nygarden fra Ytre Nygarden.

ronningen_gard
ronnngen_gard_dalsbygda

Tidslinlje, 1889-2004

1889 – Mens Jakob og Anna eier Rønningen, deles gården i to, og den nye delen kalles Øvre Rønningen, med bruksnummer 67. Denne delen ble solgt til Johan Ivarssen fra Røste, som ble den første eieren. Hovedbygning, våningshus, stall og sauefjøs fulgte med på Øvre Rønningen, mens hovedfjøset og sommerstue ble på den andre halvparten, delen Anna beholdt etter Jakobs død.

1896-1909 – Elias eide da gården med bruksnummer 43 og 44, men brukte den som et underbruk av Nygarden, der de bodde. I 1909 solgte han gården til Simen Jonssen Grue fra Ytergarden på Gruva, som eide den til 1934.

1897-1934 – I 1897 fikk Johan Mikkelsen Volden (f. 1861) fra Os skjøte på Øvre Rønningen gård med bruksnummer 67. Han kjøpte av Johan Iverssen for 7000 kroner. Den nye eieren var gift med Gea Bersvensdatter (f. 1864) på Osflaten, og de flyttet til Rønningen med sine tre barn, som alle tok Rønningen til sitt etternavn. Johan og Gea var arbeidsomme gårdsfolk, og sammen med sønnen Melkor Marius (f. 1889), bygget og utvidet de fjøset til kufjøs. Det sto ferdig i 1926.

1934-1974 – Simens sønn Thore Simenssen Grue eide gården med bruksnummer 43 og 44, og fram til 2009 er det sønnen John Aage Grue som står som eier.

1934-1955 – Melkor Marius tok over gården Øvre Rønningen i 1934, og giftet seg med Marit Gjelten (f. 1894) fra Stormyra på Os. De fortsatte å drive gården like solid som sine forfedre. Helt til 24. august 1940. Planene for flytting, restaurering og nytt tilbygg til våningshuset av tømmer lå klart, men Melkor druknet i en tragisk ulykke nord for Olbekken. Marit satt igjen med ansvaret for to små barn og gårdsdrifta. Men hun var ei driftig dame, og i 1941 kunne familien flytte inn i ei varmere og større stue.

1955-2004 – Harald Rønningen (f. 1935) tok over gården etter moren Marit, og han giftet seg med Elly Bakken (f. 1945). De drev med ku og sau fram til 1962, og deretter var det bare sauedriften igjen. I 1973 stod nytt sauefjøs på plass, og i 1980 en ny rundsilo. Et nytt våningshus ble bygget i 1975. I 1981 ble det gamle sauefjøset revet, som sto som et skille mellom de to Rønningsgårdene, og i dag står det garasje og vedskjul på samme plassen. I 1989 stod det også et nytt stabbur på gården, en bygning gården aldri tidligere hadde hatt.

ronningen_gard
ronningen_gard

Tidslinlje, 2004-2015

2004 – Fjerde generasjon tar over, og Per Martin Rønningen (f. 1967), gift med Anne Berit Nyhaug Rønningen (f. 1977) blir eier av Rønningen gård. Samme år får gården også en ny silokumme med fylltømmer.

2007 – Det gamle våningshuset i tømmer blir kårbolig, og det nye våningshuset blir oppgradert med tilbygg i begge ender.

2009 – Rønningen blir igjen én gård etter 120 år, da Per Martin får skjøte på bruksnummer 43 og 44 fra John Aage Grue.

2010 – Det eldste huset på gården blir revet – vedskjulet.

2011-2013 – Hele våningshuset på bruksnummer 43 og 44 blir restaurert og fjøsvelvet istandsettes til redskapsrom

2013-2014 – Lemmen blir ryddet, og meningen er at det kun er gulvet som må settes i stand. Da gulvet står ferdig er det så fint, at Per Martin og Anne Berit begynner å få andre ideer enn å dekke det med høy og redskaper igjen. Ideen om Rønningslemmen er født.

2015 – Rønningslemmen får nytt tilbygg med kjøkken og kjølerom, klart til å ta i mot gjester fra fjern og nær.

2015 – Juli, offisiell åpning.

2015 – 2018 – Rønningslemmen drives som selskapslokale med alle rettigheter og all mat lages på eget kjøkken. Bedriften er i stadig vekst og fra mai 2018 jobber Anne Berit 100% på Rønningslemmen, nå også med catering.

2018 – Natt til 1.desember rammes Rønningen gård av en stor brann. Et bolighus, garasjen og hele Rønningslemmen blir berørt.

2019 – Rønningslemmen rives og gjenoppbygges!